Isıtma Soğutma Havalandırma

ASHRAE (American society of heating, refrigerating and air-conditioning engineers) : Amerikan Tesisat Mühendisleri Derneği olan ASHRAE, konusunda standartlar oluşturan kurumdur.

Firmamızın, tüm bu standartlara uygun olarak yaptığı imalatlarla, taahhüdünü tamamladığı işleri Referanslarımız sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

PETLAS'ın tercihi:
ENT MÜHENDİSLİK

2014 yılında başlayan Petlas Ana Bina Havalandırma İklimlendirme Sistemi kurulması işi kapsamında toplamda 1.200.000 m3/h kapasiteli klima santralleri kullanılmış, havalandırma sistemi Tekstil Hava Kanallarıyla kurulmuştur. İmalat öncesinde yapılan simülasyonlarla hava akış diyagramları oluşturulmuştur. İdarenin onayına müteakip sistem program dahilinde işletmeye teslim edilecektir.

Havalandırma - İklimlendirme Sistemleri Hakkında;

‘Kanalcı’ yerine neden Profesyonel Mühendislik Hizmeti almalıyım?:
Günümüzde konfor için binalarda tesis edilen HVAC ve benzeri tesisat sistemlerinden kaynaklanan insan rahatsızlıklarının giderilmesi olayı önem kazanmıştır. Ayrıca bina inşaatından gelen etkilerin de rol aldığı şartların iyileştirilmesi için birçok araştırmalar yapılmış ve varılan sonuçlar toplu halde dile getirilmiştir. Uygulamada sıkça rastlanan hastalıklı bina sendromunun ENT MÜHENDİSLİK gibi profesyonel firmaların kuracağı havalandırma sistemi ile ortadan kaldırılması gerekmektedir. Günümüzde işletme sahiplerinin ve bina yöneticilerinin karşılaştığı en önemli şikayetler binalardan kaynaklanan sağlıkla ilgili rahatsızlıklardır. İç ortam sağlığı, tıbbi, psikolojik ve mühendislikle ilgili complex bir matrix oluşturur. Binalarda mühendisliği ilgilendiren bölüm, bina içi çevre kalitesidir (IEQ). Bina içi çevre kalitesini etkileyen en önemli faktör de iç hava kalitesidir.


İç ortam hava kalitesi:
Havasız, koku içeren ortamlar sağlıksız olmakla birlikte, kullanıcı konforunun azalmasına, çalışma performanslarının düşmesine neden olmaktadır. Gözlerde yanma, nefes alma güçlüğü, göğsün sıkışması, hava yoluyla yayılan hastalıklardaki artış gibi. Kronik ya da sonradan çıkan sağlık sorunları, genelde ilk aşamada teşhisi güç ya da yıllar sonra ortaya çıkabilen özelliktedir. Akut semptomlar kolaylıkla teşhis edilirken hastalığın asıl nedeninin saptanması güç olabilmektedir. Araştırmalar düşük hava kalitesi ile bazı kullanıcıların karşılaştıkları akut veya kronik sağlık sorunları arasında bağlantı olduğunu göstermektedir. Karşılaşılan sorunların çoğunluğu, yetersiz ya da uygun olmayan havalandırmadan ve ısıtma – soğutma – iklimlendirme sistemlerinin eksikliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu koşullar, kullanıcıların, nedeni kesin tanımlanamayan sağlık sorunları ile karşılaşmalarına neden olmaktadır. Bu kavram hasta bina sendromu olarak tanımlanmaktadır.


İç hava kalitesini etkileyen faktörler:
(1) Nem Oranı: Nem, HVAC sistemlerinde hava kalitesini etkileyen en önemli problemlerden biridir. Hava içinde yeterli miktarda nem olmaması (%20 civarında veya daha düşük) insanlarda bazı şikayetlere sebebiyet verebilir.
(2) İç Hava Kirleticileri: İç binayı kirleten etkenlerdir. (Carbon Monoksit (CO) - Carbon Dioksit (CO2) – Radon)

Hava kalitesini kontrol altına almak için uygulanan stratejiler:
(1) Kirletici kaynakların kontrolü (2) Local egzost havalandırması (3) Genel havalandırma (4) Hava temizleyiciler (filtreler vb.)

Binanızda havalandırma iklimlendirme sistemleri kurulurken tüm bu teknik bilgilere sahip standartlara uygun imalatlar yapan uzman firma desteği almanız, yaptığınız yüksek yatırımlardan en verimli şekilde yararlanmanızı sağlayacaktır.